Control Intern Managerial

Solid System Solutions vă oferă servicii profesioniste de consultanța în vederea implementării și dezvoltării Sistemului de Control Managerial Intern conform Ordinului 400/2015 (OMFP 946/2005).

Controlul Intern Managerial constituie ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul unei entități publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:
– atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și eficace;
– respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului;
– protejarea bunurilor și a informațiilor;
– prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor;
– calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management;

Controlul intern este un proces dinamic care se adaptează permanent la modificările cu care se confruntă o entitate, cu implicarea directă a conducerii şi personalului de la toate nivelurile organizaţiei, pentru a identifica și aborda riscurile şi pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea entităţii precum şi obiectivele generale au fost îndeplinite. Indiferent de natura sau mărimea entității, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea şi actualizarea continuă a implementării acestora.

Legislatia in vigoare dicteaza in momentul actual necesitatea ca toate insitutiile bugetare sa isi reactualizeze intreaga documentatie privitoare la noile proceduri operationale pentru a implementa cele 16 de standarde incluse in reglementarile prevazute in ordinul 400/2015. In teorie, aceste reglementari sunt menite pentru a simplifica si a eficientiza procedurile de control intern managerial in conformitate cu modelul deja adoptat de statele membre ale Uniunii Europene, in practica insa, schimbarea este un cosmar logistic ce cade pe umerii functionarilor bugetari deja ingropati in diverse alte task-uri.

Controlul managerial intern este un proces desfășurat de toţi angajatii instituţiei şi este coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor din cadrul unei entităţi, prin procedurile operaţionale şi se află în răspunderea managementului general/ordonatorului de credite, care trebuie să îl implementeze şi să îl monitorizeze.

Acest ordin prevede obligativitatea implementării a 16 standarde în toate instituţiile publice.
Standardul 1 – ETICĂ, INTEGRITATEA
Standardul 2 – ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Standardul 3 – COMPETENŢĂ, PERFORMANŢĂ
Standardul 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Standardul 5 – OBIECTIVE
Standardul 6 – PLANIFICAREA
Standardul 7 – MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR
Standardul 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 9 – PROCEDURI
Standardul 10 – SUPRAVEGHEREA
Standardul 11 – CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII
Standardul 12 – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA
Standardul 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR
Standardul 14 – RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ
Standardul 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
Standardul 16 – AUDITUL INTERN